top of page

TEZHİB

Tezhib; Arapça’da ‘altınlama, ‘yaldızlama’, ‘bezeme’  anlamlarına gelmektedir. En yalın ifadesiyle Tezhib Sanatı; altın ve çeşitli boyalarla yapılan geleneksel süsleme sanatıdır.

 

Bu sanatı icra eden erkek sanatkarlara “müzehhib”, hanım sanatkarlara ise “müzehhibe” denir.

bottom of page