top of page

MAHALLELER

Adalar Mahallesi

Adalar mahallesi, Sanayi Çarşısı devamı olan Kaptanpaşa (Büyükdere) ile Büyükköy deresi birleştiği noktadan itibaren yarım ada üçgeni içinde bir mahalledir. İsmini de bu özelliğine uygun almıştır.

Büyükcaferpaşa Mahallesi

Çayeli’ne 2 km uzaklıkta Limanköy, Yaka ve Yenicami Mah. arasında sıkışmış küçük bir mahalledir. 

Büyüktaşhane Mahallesi

Kuzeyindeki sınırı Karadeniz kıyı şeridi, doğusundaki sınırı ise Taşhane deresidir. Batısındaki sınırı Yalı Mahallesi dir..

Çataklı Hoca Mahallesi

Çataklıhoca Mahallesi Çayeli ilçesinden 4 km. uzaklıkta bir yerleşme yeridir.

Mahalle ismini, Fatih dershanesinde tahsilini yapan padişah 2. Abdülhamit zamanında huzur hocalığı yapmış olan Hilmi Çataklı’nın soyadından almaktadır. Mahallenin doğusunda Çilingir ve Aşıklar köyleri, güneyinde Yanıkdağ, Esendağ köyleri, batısında Yalı mahallesi, kuzeyinde, Kuspa yöresi bulunmaktadır.

Eskipazar Mahallesi

Doğusunda Yenipazar mahallesi, güneydoğusunda Şairler mahallesi, batısında Yaka, güneybatısında Sabuncular mahallesi ile sınırlanmış Çayeli’nin ikinci büyük mahallesidir.

Hassadıklar Mahallesi

Kesmetaş Mahallesi

Çayeli’nin 3 km doğusunda Mamul ismiyle bilinen denize nazır kartal duruşlu eski bir yerleşim yeri. Doğusunda Kemer Köyü, batısında Küçüktaşhane Mahallesi, güneyinde Kuspa, kuzeyinde Karadeniz. yer almaktadır.

Küçükcaferpaşa Mahallesi

Limanköy Mahallesi

Çayeli’ne toplam 6 km., Sahil şeridinin  Liman köyün doğusunda Kurtes diye bilinen bir ırmakla, batısında Söğütlü köyünün bulunduğu 1,5 km. bir sahil şeridi, güneyinde Demir hisar ve Ak pınar gibi köylerin bulunduğu ve onların bağlantı yollarının geçtiği bir yer Liman köyüdür.

Sabuncular Mahallesi

Çayeli’nin Eskipazar ve Yenipazar mahallelerinden sonra, genel nüfus olarak, gerekse coğrafi alan olarak üçüncü büyük mahallesi olan Sabuncular Mahallesi, Büyükdere ile Şairler Deresi arasında kalmış, adeta yüksek bir ada görünümündedir.

Şairler Mahallesi

Şairler Deresi boyunca Çayeli’nden Yanıkdağ köyüne kadar uzanan köy tipi kalabalık bir mahalledir.

Taşhane Mahallesi

Yaka Mahallesi

Güzel ilçemiz Çayeli’nin batısında, merkeze 1 km uzaklıkta bir mahalledir Yaka. Batısında Büyükcaferpaşa, güneyinde yeni cami ve Küçükcaferpaşa mahalleleri bulunan Yaka’nın doğusundaki sınırını Büyükdere teşkil etmektedir.

Yalı Mahallesi

Yenipazar Mahallesi

Çayeli’nin toprak büyüklüğü bakımından en büyük mahallesi olan Yenipazar, Sınır komşuları Eskipazar, Yanıkdağ, Aşıklar deresi yer alır.

Büyükköy Beldesi

Altıntaş Mahallesi

Arkadere Mahallesi

Çavuşlu Mahallesi

Çaycılar Mahallesi

Gümüştaş Mahallesi

Merkez Mahallesi

Soğuksu Mahallesi

Madenli Beldesi

Merkez Mahallesi

Yazıcılar Mahallesi

Please reload

bottom of page